HKZ-certificaten


Op 15 september 2018 vervallen alle HKZ-certificaten, die zijn verstrekt op basis van de versie 2009.

Apotheken hebben in de maanden maart tot en met augustus 2018 nog de gelegenheid om zich voor te bereiden op de nieuwe HKZ eisen uit versie 2015.
Belangrijkste veranderingen zijn:
•  Stakeholders en hun wensen moeten in beeld zijn.
•  Bedreigingen en mogelijkheden vanuit de apotheek-omgeving dienen te zijn bepaald.
•  Het risico-gebaseerde denken en handelen dient bij het personeel “tussen de oren te zitten”.
•  Hoe concretiseer je het “leiderschap” richting het team, passend bij de cultuur.
•  Er behoeft minder beschrijvende tekst te zijn, maar er dient meer te worden geregistreerd in het werk.

Maarn Consult heeft een praktische cursus van 1 dagdeel in de apotheek hiervoor beschikbaar. Ook worden dan handige methoden en voorbeelden aangeleverd om mee aan de gang te gaan.

Uiteraard kunt u bij Maarn Consult ook terecht voor het concreet helpen invoeren van de aanpassingen.

Maarn Consult adviseert het betaalbare en laagdrempelige kwaliteitssysteem op
apotheekmonitor.nl. Geheel voor u voor-ingevuld met alle gedocumenteerde informatie die voor de nieuwe HKZ-versie noodzakelijk is.

🖈 Adres
Postbus 195
3950 AD Maarn
Nederland

🕽 Telefoon
0343 - 44 44 30

✉ Email
info@profs4zorg.nl